UA-143441409-1

ZINVOL WERK

Door Wouter Zuurbier,

ZINVOL WERK?

Werk werd vroeger vooral ingegeven vanuit de noodzaak om te kunnen leven. Hiermee was werk direct verbonden met de zin van het leven, namelijk over-leven. Bij geen werk geen inkomsten en daardoor geen eten en onderdak. Maar langzamerhand ging men door werk meer verdienen dan nodig was om te kunnen overleven. Werk schepte hierdoor de mogelijkheid om dingen aan te schaffen en dingen te doen die zin gaven. Daarmee startte de zoektocht naar 'wat geeft mij betekenis?' Is dit de auto, boot, buitenhuisje of mogelijkheid een hobby uit te oefenen? Werk is vanuit dit oogpunt voorwaarde creërend geworden, om betekenis aan je leven te geven. Dit is tegenwoordig nog steeds de legitimering van werk voor mensen. Hierbij past het motto 'Je werkt om te leven, en je leeft niet om te werken'.

Tegenwoordig zijn er met name onder jongeren steeds meer mensen die 'leven om te werken’. Werken is synoniem met de persoonlijke ontwikkeling die zij nastreven. Je kijkt niet naar je carrièremogelijkheden in termen van arbeidsvoorwaarden en salaris, maar naar 'waar kan ik nieuwe aspecten van mezelf ontwikkelen, het liefst samen met anderen die dat ook nastreven'. Kortom, welk werk is zinvol voor mij?

Dit is niet een gemakkelijke koers om te volgen omdat de keuzes hierin niet rationeel af te wegen zijn in geld en tijd. Je hart volgen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, weten wat je werkelijk wil evenzo. Het voelen en je intuïtie zijn de basis waarop je moet durven vertrouwen. Sommige mensen hebben een heel goed innerlijk kompas om te weten wat er aan de orde is, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Door je biografie van je werkleven in beeld te brengen, krijg je inzicht wat werk voor je heeft betekend in het verleden en wat zinvol kan zijn in de toekomst. Welke uiterlijke zekerheden wil je behouden en aan welke innerlijke uitgangspunten wil je gehoor geven? Dit vraagt iedere keer weer in het werk een balans tussen de ‘oude wereld’ en de ‘nieuwe wereld’. Vanuit je ontwikkelingsgedachte kijk je concreet naar welke bestaande kwaliteiten je wil blijven gebruiken en welke nieuwe je wilt gaan verwerven. Dit ontwikkelingsdoel is dus toekomstgericht, het helpt je koers bepalen in de keuze van werk dat aangeboden wordt of het past bij je levensdoel. De vraag is dan: 'Waar is de juiste situatie om mijn eigen thema’s te ontwikkelen?'

Ikzelf maak een combinatie van beide stromingen die ik beschreven heb. Ik doe werkzaamheden die minder zinvol zijn voor mijn ontwikkeling maar wel de financiële voorwaarden creëren om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit is voor mij de paradox: 'gebonden zijn om vrij te kunnen zijn'. De langdurige contracten of loondienst bieden mij de vrijheid van het ondernemerschap.

Als ik naar de biografie van mijn werkleven kijk heb ik deze combinatie altijd gehad, alleen de balans hierin is wel eens verschoven. Naast mijn middelbare school heb ik altijd gewerkt, naast mijn studie startte ik op mijn 20-ste met een vriend mijn eerste onderneming. Ik heb daarna altijd veel verschillende werkzaamheden naast elkaar gedaan. Toen ik de biografie van mijn werkleven overzag, gaf het mij inzicht dat deze dynamiek bij mij past, verschillende balletjes hoog houden, mij laten inspireren door diverse richtingen, en vooral veel doen.

Maar het bracht mij bovenal het bewustzijn, waarom ik deed wat ik gedaan heb, wat ik nu doe en wat ik in de toekomst als zinvol werk zie. In de toekomst is mijn streven dat mijn vrije ruimte steeds groter wordt, terwijl ik mij direct realiseer dat hier ook een schaduwkant bij hoort. Zonder licht geen schaduw, van beide kan ik de zin wel in zien. Ik wens iedereen een juiste balans toe in werk en leven!

Terug naar overzicht