UA-143441409-1

Start accreditatie opleiding 'de biografie als medicijn'.

In 2020 starten we met de accreditatie opleiding voor ervaren professionals uit diverse werkvelden. De eerste opleiding in januari is al vol, maar voor de opleiding die in maart begint zijn nog plaatsen vrij.

Als professional in jouw werkveld voer je regelmatig gesprekken met werknemers, cliënten of patiënten. Steeds vaker gaat het daarin over existentiële vragen, zin- en betekenisgeving en identiteit. De sleutel hiertoe is het levensverhaal, de biografie. Hoe kun jij in de ontmoeting ruimte bieden voor het levensverhaal en hierin de héle mens laten verschijnen? Kortom, hoe kun je iemand op zijn levenspad zetten?

De opleiding

De opleiding ‘de Biografie als Medicijn’ biedt je een inspirerende werkwijze waarmee je leert te werken met de mens en zijn levensverhaal op vier dimensies. Inzicht in de fysieke, sociale, psychische en spirituele gebieden, maakt mensen bewust wie zij zijn en wat zij nodig hebben. Zelfzorg op alle dimensies van het bestaan. 

We zoeken het vaak buiten onszelf maar alles wat wij nodig hebben is in onszelf te vinden. We beschikken allemaal over een zelfhelend vermogen en een eigen ‘medicijn’. De kunst is hoe je je eigen medicijn bewust wordt en gaat inzetten. Je ontdekt waar je persoonlijke kracht en zingeving liggen om dit eerst voor jezelf en vervolgens in de wereld te gebruiken. Wat zit er in jouw medicijn kistje?

In de accreditatie opleiding ‘de Biografie als Medicijn’ leer je hoe je dit met de biografische dialoog kunt vormgeven. Concreet, toegankelijk en direct toe te passen in je werk. Je wordt hiermee Square of Life Practioner. Je krijgt toegang tot de Square of Life Academy, een online omgeving waar je inspiratie opdoet met verdiepende informatie en werkvormen. Daarnaast volg je de jaarlijkse nascholingsdag.Je leert hoe je met het Intake Profiel efficiënt tot de kern kunt komen. Geaccrediteerde Square of Life Practioners kunnen zich verder kwalificeren met vervolgopleidingen.

De opleiding begint met jouw persoonlijke vraag die we in het intakegesprek helder maken. Daarna volg je in een kleine groep de opleidingsdagen. Het eindgesprek wordt enkele weken na afloop van de opleiding ingepland. Centraal hierin staat het herijken van de vraag waarmee je de opleiding en je eigen ontwikkeling, samenbrengt. Zo lopen we een stukje met je mee op jouw pad. 

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding vragen we minimaal drie jaar relevante werkervaring. 

Wat kun je na de opleiding?

De geaccrediteerde Square of Life Practioner is in staat om:

 • Het Square of Life Intake Profiel toe te passen
 • Een probleem om te vormen tot een werkzame vraag
 • De relatie op een nieuwe manier vorm te geven door verdiept luisteren en vragen stellen
 • Te werken met het levensverhaal op vier dimensies
 • Zin- en betekenisgeving concreet te maken

De opleiding in het kort

 • Individueel intake- en eindgesprek
 • Eén avond en vier dagen (3+1)
 • Theorie, gespreksvoering, ervaringsgerichte oefeningen, filmbeelden, schrijfoefeningen, creatieve werkvormen
 • Toegang tot de Square of Life Academy
 • Square of Life Intake Profiel
 • Boek ‘de Biografie als Medicijn’ en de bijbehorende ‘Handleiding’.
 • Max. 12 ervaren professionals uit diverse werkvelden. Twee opleiders
 • Prijs: € 4250,- excl BTW
 • Data opleiding 2020: 
  15 januari 19.00 - 21.30 uur, 16, 17, 18 januari en 26 maart 09.00 - 17.30 uur  vol 
  18 maart 19.00 - 21.30 uur, 19, 20, 21 maart en 29 mei 09.00 - 17.30 uur  nog plaatsen beschikbaar
  30 september 19.00 - 21.30 uur, 1, 2, 3 oktober en vrijdag 27 november 09.00 - 17.30 uur

Deze opleiding is geschikt voor het werken met zowel persoonlijke als ook voor team- of organisatorische vraagstukken.

Bel ons