JE EIGEN LEVEN ALS FUNDAMENT
Leer zingeving concreet te maken
Voor coaches en coachende professionals

Onze kernwaarden

Practise what you preach

De wil tot betekenis geven

Eigenwijze kwaliteit

Over ons

Onze missie

Het is onze passie mensen te begeleiden bij hun vragen en verlangen naar zinvol leven en werk. Dat doen wij door bewustwording van en betekenisgeving aan je levensverhaal, je biografie. De biografie als bron van persoonlijke ontwikkeling en zingeving. 

Wij geloven in de kracht van de samenwerking. Onze wegen hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke missie: het coachen en opleiden aan de hand van het gedachtegoed van SQUARE of LIFE.

Onze wijze van werken kenmerkt zich door een persoonlijke, zorgvuldige en ervaringsgerichte aanpak. Dat doen wij in het Pakhuis, een omgeving van rust en ruimte. 

 

Onze inspiratie en bronnen

Met onze werkwijze willen wij een brug slaan tussen oude bronnen van wijsheid en hedendaagse levensvragen.

Ons werk is geïnspireerd door spirituele wijsheidtradities zoals de gnostiek, het hermetisme, universeel sjamanisme en de antroposofie, en hedendaagse bronnen zoals de moderne psychologie, systeemtheorie en kunst.

Onze persoonlijke inspiratoren zijn Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Viktor Frankl en Stephen Covey. 

Zingeving zien wij als de centrale kracht die de menselijke levensloop bepaalt. 

Wouter Zuurbier

Wouter Zuurbier (1966) medeoprichter van Square of Life, consultant, opleider en coach en medeauteur van de Handleiding bij 'De biografie als medicijn'.

Binnen Square of Life is Wouter de concept denker en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het gedachtengoed van Square of Life. De vertaalslag die hij maakt van theorie naar praktijk maakt hem voor velen een inspirator. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, empatisch, en een standpunt durven innemen is doorslaggevend voor hem in samenwerkingsverbanden. Scherp met woorden, bescheiden en gevoelig in feedback: Wouter is een opleider pur sang. Met zijn sportieve aard brengt hij jongeren tot ervaren CEO’s in beweging. Zijn motto is dan ook: ‘Je moet het vooral gaan doen'. 

Hij kan op een luchtige en humoristische wijze inhoud geven aan grote thema's. Zowel in het persoonlijke contact als met groepen creëert hij een vertrouwenssfeer waarbij oprechtheid voorop staat en dynamiek altijd aanwezig is. Wouter heeft in samenwerking met de bekende kunstenaar Berend Strik het Square of Life model concreet vorm gegeven. Dit is een onderliggende theorie van de ontwikkeling van de mens in de levensloop die zichtbaar wordt in 24 archetypische kunst afbeeldingen.

Momenteel laat Wouter zich vooral inspireren door het universeel sjamanisme. Spiritueel verbonden zijn met de natuur geeft bewustzijn op je eigen natuur. Van binnenuit is er transformatie, je gaat anders zien, voelen, waarnemen en denken. Van begrijpen met je hoofd wordt het tot een diep weten van binnen. De sleutel tot een zinvol leven ligt in ons zelf.
 

Sandra Maks

Sandra Maks (1962) is medeoprichter van Square of Life, consultant, opleider en coach.

Binnen Square of Life is Sandra het organisatie talent, de controller en planner. Zij is een echte bouwer! Dit blijkt uit het volledig vorm geven van het Pakhuis, de nieuwe huisvesting van Square of Life. Tegelijk is dit de metafoor van hoe zorgvuldig zij processen begeleidt. Van opdrachtgevers tot cliënten, mensen voelen zich veilig en geborgen omdat alles juist is afgestemd.

Haar kracht is het steeds weer innemen van een nieuwe positie of een benadering vanuit een verrassende invalshoek. Zij is een meester in het verbinden van polariteiten zoals zorgzaamheid en kritische zakelijkheid. Sandra heeft een rustgevende manier van luisteren. Met haar hoog gevoeligheid kan zij nauw aansluiten op wat cliënten voelen en innerlijk ervaren.

Sandra is het levende voorbeeld dat de basis van een zinvol leven zorg en aandacht vraagt. Buiten zijn, verbinden met de natuur, zo creëert zij haar eigen ruimte en een gevoel van geaard zijn. Haar motto is dan ook dat het gaat om de kunst van het steeds weer weten terug te vinden van balans en harmonie!

Susanne Kruys

Susanne Kruys (1963) is medeoprichter van Square of Life, consultant, opleider, coach en auteur.

Binnen Square of Life is Susanne de initiator met een visionaire blik die verder reikt dan de horizon. Met haar natuurlijk charisma en enthousiasme weet zij mensen te inspireren en in beweging te zetten. Haar ondernemende aard is een belangrijke kwaliteit bij het opzetten van nieuwe intiatieven, visieontwikkeling en het bij elkaar brengen van mensen. Het is haar passie om een organisatie, groep of individu in het licht te zetten en te laten verschijnen. Een belangrijk levensthema is zien en gezien worden, haar motto in haar werk is dan ook: 'Ieder mens wil werkelijk gezien worden.'

Vanuit deze dynamiek is voor Susanne de relatie de essentie in iedere vorm van samenwerking. Haar eigen levenservaring heeft Susanne geleerd dat een werkelijke ontmoeting moed en vertrouwen vraagt en tegelijk kwetsbaarheid en openheid. Dit gecombineerd met haar hooggevoeligheid zorgt ervoor dat zij op een bijzondere wijze aansluit met clienten. Zo komen vanuit haar sensitiviteit beelden op die nieuwe inzichten bieden. Een speciaal plekje in haar werk heeft vrouwelijk leiderschap: bewust leiding geven vanuit je vrouw-zijn.

Met luchtige diepgang weet Susanne zingeving concreet te maken en in de wereld te zetten. Zij is de auteur van de 'Biografie als medicijn' en heeft samen met Wouter de Handleiding hierbij geschreven. Susanne is ervan overtuigd dat de beelden die wij meedragen van ons leven de toegangspoort zijn tot zingeving.

Het Pakhuis

Rust en ruimte

Page generated in 0.0018 seconds