UA-143441409-1

Wat is jouw drive in je werk?

Door Susanne Kruys,

Ik kreeg van een cursist van ons de volgende link door: https://youtu.be/u6XAPnuFjJc , ‘Drive, the surprising truth about what motivates us’, van Daniel H. Pink.

Een interessante animatie uit 2010, maar nog steeds erg actueel, over onze diepere drijfveren in werk. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan dat geld, financiële beloning, niet bepalend is voor onze prestaties. Daar waar werk meer vraagt dan een eenvoudige mechanische handeling spelen een drietal factoren een doorslaggevende rol om te komen tot betere prestaties en persoonlijke voldoening:

autonomie, meesterschap en doel.

Tegenwoordig gaat het over ‘engagement’ en wanneer mensen de vrijheid krijgen tot eigen initiatief, verantwoordelijkheid en werken vanuit hun passie leidt dit tot verrassende innovatieve en creatieve initiatieven. Pink noemt als voorbeeld onder andere Steve Jobs met zijn ultieme doel om 'een deuk in het heelal te slaan' (en hij deed dit met de producten van Apple). Meesterschap betekent beter in iets worden vanuit passie en plezier. Mensen zijn zelfs bereid om gratis te werken wanneer ze dit doen en hiermee bijdragen aan iets om de wereld te verbeteren.

Economische motieven zijn niet onze diepste drijfveer. Een uitdaging waarin wij onszelf kunnen uitdrukken en van betekenis zijn zet ons in beweging. Een doel, een zelfoverstijgend, transcendent doel, dat ons inspireert en motiveert. Mensen zijn ‘purpose-maximers’ niet ‘profit-maximers’ aldus Pink. Het gaat over de diepe menselijke behoefte om ons leven zelf richting te geven, ons te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het grotere geheel.

Het betekent dat we ons bewust zijn wie we zijn en waar ons verhaal, onze biografie over gaat, als individu én als organisatie.

Weet jij waar jouw verhaal over gaat?

Terug naar overzicht