UA-143441409-1

De biografie als medicijn

De zin van levensverhalen in de zorg

Met medewerking van:
Trudy Dehue, Carlo Leget, Machteld Huber, Dirk De Wachter, Wilma Boevink en Jim van Os.

Aan de hand van de levensverhalen van deze zes spraakmakende vernieuwers in de zorg laat auteur en biografisch coach Susanne Kruys zien hoe je biografie een bron van zingeving is. Een inspirerend boek voor iedereen die op zoek is naar persoonlijke ontwikkeling en naar de zin van het bestaan.

Allemaal worden we vroeg of laat geconfronteerd met vragen rond de zin van ons leven. Zeker in een tijd waarin we in de greep van de buitenwereld de verbinding met onze binnenwereld en ons eigen spoor nogal eens bijster zijn. Zingevingsproblematiek die zich uit in symptomen van depressie, burn-out en angst is aan de orde van de dag. Het brengt ons bij de grote vragen van het leven: ‘wie ben ik?, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik?’

Op onze vragen krijgen we in de zorg vaak antwoord in de vorm van een medicijn. Maar existentieel lijden kan niet worden genezen met een pil alleen.

Hoe kunnen we van een crisis een kans maken tot persoonlijke ontwikkeling? De biografie als medicijn: de zoektocht naar het verhaal voorbij de symptomen. Een innerlijk verhaal waarmee je je eigen antwoorden en zingeving op het spoor kunt komen en hiermee actief positieve sturing kunt geven aan je leven.

De verhalen van zes zorgvernieuwers laten zien dat we allemaal een weg van betekenisgeving, zin en richting hebben te gaan. De rode draad daarbij is dat we in ons leven avonturen meemaken, beproevingen en lijden moeten doorstaan, maar zelf de keuze hebben hoe we met die omstandigheden omgaan. Deze mensen hebben de regie genomen in hun eigen verhaal en leven moedig, ieder op eigen wijze, een gemeenschappelijk ideaal: de mens centraal in de zorg. Daarbij durven ze zichtbaar kwetsbaar te zijn in hun pogingen zichzelf te worden, waarmee ze anderen kunnen inspireren. De foto's in het boek vormen een bijzondere ondersteuning van de verhalen.

Auteur Susanne Kruys weet waar ze het over heeft. Na haar scheiding en de opname van haar jongste dochter in de kinder- en jeugdpsychiatrie, heeft ze het roer in haar eigen leven radicaal om gegooid. Zij heeft zelf ervaren dat het moed, kwetsbaarheid en vertrouwen vraagt om zichtbaar te worden in je eigen kracht. Het is haar ideaal om mensen te laten verschijnen in hun bewust-zijn en regie te laten nemen over hun leven. Met dit boek laat ze zien hoe de biografische dialoog hieraan kan bijdragen en wat daarvoor nodig is.

Over de auteur:
Susanne Kruys (1963) is biografisch coach, zingevingstherapeut, ondernemer en mede-oprichter van Square of Life (coaching en opleiding). Ze werkte na haar studie HTS confectie eerst een tijdlang in deze branche (met o.a. een eigen kledinglabel). Na crises in haar leven heeft zij haar hart gevolgd: van het werken met de uiterlijke naar het werken met de innerlijke mens. Haar motto in haar werk is: ‘ieder mens wil werkelijk gezien worden’.


'Laat richtlijn en protocol even voor wat ze zijn en stel de vragen die er echt toe doen! Ik had dit boek eerder willen hebben. Nu kan ik het iedere student geneeskunde en iedere dokter aanraden.' 
Pieter Barnhoorn, huisarts-seksuoloog Leiden

'Wat een rijk boek. Ik heb het met veel bewondering gelezen en wat ik herkennen de reflecties van de mensen die gesproken zijn, is de mildheid waren je naar jezelf kunt kijken als je jezelf in een biografisch perspectief plaatst. Herstel, zo laat Susanne in haar boek zien, gaat over het kennen van je eigen verhaal.' 
Floor Scheepers, hoogleraar Innovatie in de ggz en hoofd van de medische, onderwijs- en onderzoeksafdeling psychiatrie in het UMC Utrecht 

'We leven in een tijd dat de mens in toenemende mate wordt gezien als een cijfer. Wij zijn echter geen nummer, wij zijn een verhaal! De taalvan het cijfer ontmenselijkt, de taal van het verhaal geeft ons liefde. Dat is wat Susanne ons meesterlijk laat inzien. Het beste medicijn voor nu is dus om dit boek ook te gaan lezen!'
Ruben van Zwieten, predikant en ondernemer en getipt als een van de invloedrijkste mensen van Nederland in de toekomst door Volkskrant en NRC

''Ken uzelf' is een klassieke leidraad. Vaak daagt dergelijke zelfkennis pas op wanneer we geconfronteerd worden met existentiële problemen. Dat een dergelijke confrontatie mensen tot een ander en beter niveau kan brengen, wordt in dit boek mooi geïllustreerd aan de hand van gesprekken met bekende figuren uit de zorgsector. Hun werk wordt er des te waardevoller door.'
Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent