UA-143441409-1

Privacy Statement

Privacy Verklaring    

SQUARE of LIFE is een maatschap van drie zelfstandige coaches voor coaching, cursussen en opleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe SQUARE of LIFE persoonsgegevens verwerkt. SQUARE of LIFE draagt er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens SQUARE of LIFE Gevestigd Boslaan 42, 2061 VK Bloemendaal

Email: info@squareoflife.nl

Telefoon: 06-50501093

KvK nummer: 71934219

 

Persoonsgegevens

SQUARE of LIFE verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • gespreksverslagen

Bijzondere persoonsgegevens

SQUARE of LIFE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onsop via (e-mailadres) dan verwijderen wij deze informatie. 


Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om diensten aan u te kunnen leveren
 • Om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail
 • Om administratieve verplichtingen na te komen
 • Omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven
 •  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens: 

Gegevens delen SQUARE of LIFE verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met elk bedrijf dat in opdracht van SQUARE of LIFE gegevens verwerkt, is een verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging van de gegevens te waarborgen. SQUARE of LIFE blijft eindverantwoordelijk.  

Bewaartermijn persoonsgegevens SQUARE of LIFE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe 7 jaar.

Gegevens aanpassen, wijzigen, verwijderen U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan info@squareoflife.nl uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij. U kunt voorts uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen  naar contact@squareoflife.nl. u ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek.


Websitebezoek en cookiegebruik

SQUARE of LIFE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging gegevens

SQUARE of LIFE heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neem dan contact op via info@squareoflife.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u via de volgende link een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy verklaring, neem dan contact met ons op via contact@squareoflife.nl.  Wij streven ernaar uw bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

SQUARE of LIFE behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacy verklaring is van 29 juli 2018.