UA-143441409-1

De biografie als medicijn

Interactieve lezing door Susanne Kruys

Susanne schreef 'De biografie als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg'. Het boek is een oproep om verder te kijken, naar het verhaal voorbij de symptomen. In dit boek laat zij zien dat er naast een uiterlijk verhaal, een innerlijk verhaal is waarmee je je eigen antwoorden en zingeving op het spoor kunt komen.

In deze interactieve lezing vertelt zij over haar persoonlijke zoektocht die geleid heeft tot het schrijven van dit boek. Daarnaast stelt zij prikkelende vragen waarmee je een blik kunt werpen op je eigen levensverhaal.

Op aanvraag voor instellingen/organisaties die meer willen weten over deze nieuwe werkwijze met de biografie en de biografische dialoog.

'We leven in een tijd dat de mens in toenemende mate wordt gezien als een cijfer. Wij zijn echter geen nummer, wij zijn een verhaal! De taal van het cijfer ontmenselijkt, de taal van het verhaal geeft ons liefde. Dat is wat Susanne ons meesterlijk laat inzien. Het beste medicijn voor nu is dus om dit boek ook te gaan lezen!'
Ruben van Zwieten, predikant en ondernemer 

Lees meer over 'De biografie als medicijn'